Daşınması qadağan olan məhsullar

Daşınması qadağan olan məhsullar:

 • Dezodorantlar
 • Mobil telefonlar.
 • Müxtəlif növ batareyalar, powerbank-lar.
 • Qida məhsulları.
 • Hər cür silah növləri, döyüş sursatı, hərbi təyinatlı hər cür əşyalar, partlayıcı maddələr, hərbi texnika.
 • Partlayıcı, tezalışan və ya digər təhlükəli maddələr, eləcə də radioaktiv maddələr və onların hazırlanması texnologiyasına aid materiallar.
 • Narkotik və psixotrop maddələr, onlardan istifadə üçün ləvazimat, həmçinin hazırlanması texnologiyasına aid materiallar.
 • Pornoqrafik əşyalar, əxlaq pozğunluğunu, zorakılığını, terrorizmi təbliğ və reklam edən materiallar.
 • Canlı heyvanlar.
 • Bitki və toxumlar.
 • Gizli kameralar, xüsusi məxfi rabitə vasitələri, onların şifrələri və istismarı haqqında ədəbiyyat.
 • Müdafiə, Milli Təhlükəsizlik və Daxili İşlər Nazirliklərinin operativ istintaq fəaliyyəti üzrə informasiya sistemləri, sənədləri və arxivləri.
 • Dövlət əhəmiyyətli sənədlər, ixtiralar, layihələr.
 • Zinyət əşyaları, qiymətli metallar və qiymətli daşlar.
 • Pul əskinasları, sikkələr.
 • Akkumulyatorlar.
 • Batareyalar.
 • Mühərriklər.
 • Hover Board skuterlər.
 • Maşın yağları və maşın yağının olduğu bütün mallar.
 • Hava nəqliyyatı vasitəsi ilə daşınması qadağan olunan əşyalar.
 • Azərbaycan Respublikasının ərazisinə idxalı qadağan olunan əşyalar.
 • Türkiyədən litium batareyalar və batareyalara sahib texnikalar.
 • Türkiyədən sənət əsərləri, müxtəlif  sənədlər.