Gizlilik şərtləri

Beepex    MMC    müştərilərinin  şəxsi  məlumatlarının  qorunmasına  cavabdehdir.
 
Şəxsi  məlumat  deyərkən  Beepex  MMC    müştərilərinin    www.Beepex.az-a  təqdim  etdikləri  məlumatlar    nəzərdə    tutulur.
 
 
Ümumi  şərtlər:
Beepex    MMC    aşağıda  qeyd  edilən    məqsədlər  ilə  müştərinin    şəxsi    məlumatlarını    istifadə    edə  və  ya  açıqlaya  bilər:
-Xidmət  seçimlərinizi  təyin  etmək  üçün; 
-İnformasiya,  təbliğat,  məhsul  və  xidmətlər,  yenilənmiş    marketinq    və      reklam  materiallarını  sizə  göndərmək  üçün  və  ya  Beepex  MMC-in  maraqlarını  qorumaq  üçün;
-Problemli  məsələlərin  həlli  üçün;
-Sizin  maraqlarınıza  uyğun  olduğunu  düşündüyümüz,  Beepex  MMC-nin  xidmətləri  və  ya  üçüncü  tərəfin  xüsusi  təkliflərini  təbliğ  etmək  üçün;
Beepex    MMC    qeydiyyat    formasında    tələb    edilən  şəxsi    məlumatları    Azərbaycan    Respublikası  Dövlət    Gömrük    Komitəsi    tələblərinə    və  ehtiyaclarınıza  uyğun  daha  yaxşı  xidmət  göstərmək  məqsədi  ilə  toplayır.
 
 
Təhlükəsizlik  şərtləri:
Beepex    MMC    şəxsi  məlumatların  səhvən  silinməsi  və  ya  açıqlanmaması  üçün  Şəxsi  Məlumatların  gizliliyi  və  təhlükəsizliyini  qorumaq  məqsədilə  təşkilati  və  texniki  addımlar  da  daxil  olmaqla  bütün  ehtiyat  tədbirlərinin  görülməsindən  məsuliyyət  daşıyır.
Müştəri  Qeydiyyat  Formasında  tələb  edilən  məlumatlara  verilən  cavablara  görə  məsuliyyət  daşıyır.  Qeydiyyat  bölməsində  tələb  edilən,  məlumatların  natamam  və  ya  qeyri-dəqiq  doldurulmasının  nəticəsində,  müştəriyə    göstərilən    xidmət,  dayandırıla  və  ya  xidmət  tamamilə  sonlandırıla  bilər.