Ölkələr üzrə daşınma qiymətləri

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Minima voluptatem saepe vel dolorem id velit?

Türkiyə
Türkiyə
0.001 kq-dan 0.1 kq-a qədər
0.99 USD
0.101 kq-dan 0.249 kq-a qədər
1.99 USD
0.25 kq-dan 0.499 kq-a qədər
2.98 USD
0.50 kq-dan 0.999 kq-a qədər
3.49 USD
1 kq və üstü (Hər kiloqram üçün)
3.49 USD

Daşınma qiymətini hesablayın

Bağlamanın hər hansı bir tərəfinin ölçüsü 60 sm və daha çox olarsa, bağlamanın həm həsm, həm də fiziki çəkisi hesablanır. Hansı çəki yüksək olarsa, daşınma haqqı ona əsasən hesablanır.

Width
Length
Heigth
Weight
Hesablanan məbləğ 0.00 USD - 0.00 AZN